PRIČA O KONOPLJI

konoplja

Konoplja je visoka graciozna biljka koja može da naraste do visine od 3,5 metra. Iako su konoplja (Cannabis Sativa) i marihuana (Cannabis Sativa var. Indica) pripadnici iste vrste, jako se razlikuju.

Konoplja je prijateljski nastrojena prema životnoj sredini, ima visoku hranjivu i medicinsku vrednost i u isto vreme predstavlja skoro neograničen resurs.

Konoplja nas može osloboditi zavisnosti od nafte, zaustaviti seču šume i izlečiti rak.
.
Konoplja je najuniverzalnija biljka trenutno dostupna na planeti.Ljudi su je koristili odavno, još u periodu neolita od 7000 do 5000 godina pre nove ere. Seme konoplje je pronađeno na mnogim arheološkim lokacijama koje datiraju iz ovog perioda.

Sve do Drugog svetskog rata, konoplja je bila široko zastupljen usev koji se pokazao kao odličan izvor vlaknaste sirovine. Porast konoplje traje oko 120 dana, te može da se ubira vise puta u toku godine, u zavisnosti od uslova gajenja.

Odlikuje se priličnom biomasom koja može da iskoristi velike količine ugljen dioksida. Veoma je otporna i zahteva malu upotrebu agrotehnike. Nije zahtevna biljka te se može gajiti na siromašnim zemljištima i u lošijim uslovima, a ima osobinu da popravlja osobine zemljišta na kom se gaji tokom više godina.

Vekovima je konoplja bila glavna sirovina u industriji vlakana. Bila je nezamenjiva u izradi konopaca i izdržljivih tkanina, bez kojih ne bi bila moguća velika prekookeanska otkrića.

Iako je njeno uzgajanje danas u Americi uglavnom zabranjeno, odnosno regulisano strogim propisima, do pre jednog veka je bila ne samo podsticana, već i određena vrsta obaveze.


Razlike između varijeteta

Konoplja je varijetet iz Cannabis porodice biljaka i nije marihuana. Konoplja i marihuana su varijeteti koji su se razvili iz iste biljne vrste, ali su značajno različite. Industrijska konoplja sadrži nizak nivo tetra-hidro-kanabinola (THC) koji ima psihoaktivno delovanje. Marihuana sadrži oko 5-10% THC-a, dok ga u konoplji ima oko 10% od toga. Zato je skoro nemoguće da konoplja ima psihoaktivni efekat. Odnosno, da bi se to postiglo, za kratko vreme bi trebalo popušiti vise od 10-12 cigareta od konoplje.
Razlog niskom sadržaju THC-a je taj što se on luči samo u smolastim žlezdama koje se nalaze u cvetovima ženskih biljaka. Industrijska konoplja se ne uzgaja radi proizvodnje cvetova. Takođe, industrijska konoplja sadrži značajnu količinu hemikalije kanabidiola (CBD) koji potire dejstvo THC-a i na taj način umanjuje efekte ove psihoaktivne supstance.