STVARANJE VITAMINA D

 

vitamin D

Vitamin D jača otpornost organizma.
Takođe, ubacuje Ca u kosti i čini ih čvrstim.

Naše telo ima sposobnost da samo sintetiše vitamin D.  U trenutku kada sunčevi zraci dodirnu kožu, neaktivni oblik vitamina D u našem telu prelazi u aktivni koji učestvuje u imunom odgovoru i omogućava ulazak Ca u kosti.

Usvajanje vitamina D putem hrane je zanemarljivo.

Ovo je posebno važno za žensku populaciju nakon 40 i 50-ih godina, kojima su kosti sve slabije te dolazi do njihovog krivljenja usled slabijeg prisustva minerala u koštanoj masi.
Minerali kostima daju čvrstinu.

Kada nosimo naočare za sunce, žlezda u mozgu - epifiza ne prima ispravnu informaciju o količini svetlosti koja nam dolazi od sunca. To je važna informacija zbog stvaranja melaninskih ćelija koje su odgovorne za tamnjenje kože i njenu zaštitu.
Nošenje naočara za sunce bez adekvatnog uv filtera je štetno za oči iz sledećeg razloga: kada manja količina svetlosti dopire do oka, zenica se širi, da bismo videli jasnije. Tako raširena zenica propušta i više štetnih zraka, što može dovesti do oštećenja struktura u samom oku.

Izlažite se suncu ujutro ili kada zalazi. To je prirodno i blisko ljudskom telu. Tada su najveće koristi i najviše se stvara vitamina D pod uticajem sunčevih zraka.

Takođe, ne stavljajte hemikalije na svoju kožu. Time ometate povezivanje sunca sa našim biološkim satom. Sunčevi zraci u dodiru sa hemikalijama pretvaraju ih u razna štetna jedinjenja koja oštećuju kožu.

Ovo je važno za naš imunitet, za sve ljude, ali naročito za zdravlje žena i decu koja rastu.

 


vitamin D